Ulfsta Gård är ett medelstort lantbruk beläget i vackra mälardalen.
Huvudsysslan är växtodling och djurproduktion, samt entreprenadkörning.
Växtodlingen består av spannmål, trindsäd, oljeväxter samt en del vall och några hektar salix. Alltid med strävan om att producera en produkt av bästa kvalité!

Djurproduktionen består idag av kvigor. En del föds upp gentemot en mjölkgård, s.k. kvighotell, medan resterande går till slakt. Gården inkluderar en del naturbeten med särskilda värden som kvigorna betar och sköter om på sommaren.

Jag som äger och driver Ulfsta Gård heter Calle Eriksson och är född 1987.
Min farfars far Alfred Eriksson köpte gården 1918. Intresset för lantbruk har jag haft sedan barnsben, då det som oftast börjar med att man får åka med sin far i traktorn.

Under åren 2008-2010 läste jag Bas- samt Driftsledarkurserna vid Vretagymnasiet i Östergötland. Där fick jag de grundläggande kunskaperna om växtodlingen och det som har med företagsledning att göra.

Målet med mitt företagande är att producera spannmål av den högsta kvalité som bara vi i mälardalen kan göra. Genom ett spannmålslager vilket rymmer allt som produceras på gården så har jag chansen att vänta ut rätt pris. Det är detta som är styrkan i mitt företag och som gör att jag kommer vara konkurrenskraftig för framtidens prissvängningar.

Entreprenadverksamheten utförs med gårdens maskiner.
- Sådd med 4 meters Rapid samt frölåda
- Växtskyddsbesprutning med 24 meters ramp och 3000 liters tank
- Tröskning med 18 fot Powerflow (förlängt skärbord för att minska spill)
- Transport med lastväxlarvagn och schaktflak, eller 22 kubikmeters container
- Grävning med traktorgrävare
- Snöröjning med plog och snöslunga, samt sandning
- Skotning av virke/ved med äldre skotare


Traktorsläp med växelvagn


Växtskyddsspruta


Snöröjare

Fler bilder