Mulle med damer

 

Pelle, Uffe, Sören och Mathias installerar mottagningsgrop för säd

 

Förvaringsfickor för säd. Topphuset för elevatorn skall på plats.

 

Entreprenadverksamhet

 

Flyghavremoped

 

Salix skördas 2012

Till startsidan